Turystyczna Strona Sudetów - ciekawe miejsca, wydarzenia, wycieczki

Stoi w tym miejscu od 1851 roku. Rok wcześniej na Wielkiej Sowie, wtedy Hohe Eule, zaginął czteroletni chłopiec. Ciało znaleźli prawdopodobnie pracujący w lesie drwale. Wkrótce postawiono kamienny krzyż z marmurową tablicą. Nie wiemy, co się wtedy wydarzyło. Trudno znaleźć to miejsce, bo nie leży na żadnym szlaku ani przy ścieżce. Dojść tam można idąc wzdłuż rowu zaczynającego się około 200 metrów od szczytu Wielkiej Sowy na szlaku w stronę Małej Sowy.

Tkamień graniczny na Wielkiej Sowie?roszkę poniżej ruin pruskiego schronu granicznego, po prawej w stronie zaczyna się rów przecinający w prostej linii zbocze góry. Rów mógł służyć dawniej do transportu ściętych drzew w dolinę. Idąc rowem w dół góry można zauważyć ciekawy kamień graniczny z 1764 roku. Ukryty w gęstej trawie krzyż znajduje się 5-6 metrów powyżej tego kamienia.