Trójpański Kamień - na styku trzech granic
Trójpański Kamień - na styku trzech granic

Trójpański Kamień w Górach Suchych

Góry Suche od wieków stanowiły naturalną granicę ziemi Czeskiej i Śląskiej. Część granicy państwowej w tym rejonie należy do jednych z najstarszych granic w Europie. Jej przebieg nie zmienił się od kilkuset lat. Obok biało czerwonych słupków granicznych zachowało się kilka granicznych kamieni (kamień graniczny - Ruprechtický Špičák) z różnych epok. Kamienie te wyznaczały granice państw i księstw, których już dawno nie ma. Są też ślady historii nie tak odległej, kiedy granicę wyznaczało ogrodzenie z siatki, wzdłuż której wojskowe patrole wydeptały ścieżkę do gołej skały.

Dziś wzdłuż granicy przebiegają szlaki turystyczne (zielony – szlak graniczny prowadzący wzdłuż granicy z Tłumaczowa do Przełęczy Okraj), prowadzą raz po czeskiej stronie raz po polskiej.

Trójpański Kamień na zielonym szlaku w Górach Suchych

Na szczycie granicznej góry Leszczyniec, na ścieżce, którą przebiega zielony szlak stoi Trójpański Kamień, wysoki na ok 1,6 m kamienny obelisk. Jest to relikt z czasów kiedy w tym miejscu stykały się granice Śląska, Czech i Hrabstwa Kłodzkiego.

Ustawiony w 1732 roku kamień na każdym z trzech boków miał wyryte herby ówczesnych władców tych ziem. Herb od strony Głuszycy oznaczał granicę dóbr Hrabiego von Hochberg (inicjały M.G.V.H znajdziemy na kamieniu granicznym na Wielkiej Sowie), w stronę Nowej Rudy skierowany był z inicjałami L.B. V.S. (Joseph Baron von Stillfried), w czeską stronę skierowany był herb opata z Broumowa, a inicjały O. A. B. oznaczają Otmar Abbas Braunensis , ta część kamienia zachowała się w najlepszym stanie.

Trójpański Kamień - herb opata z Broumowa

W tamtym czasie granice dóbr właścicieli ziemskich znaczyły więcej niż granice państwowe, bo te zmieniały się bardzo często, dlatego na kamieniu nie ma symboli państwowych. Później respektowano własność ziemską i granice państw wyznaczano tak, żeby nie rozdzielać dóbr ich właścicieli.

Dotrzeć do Trójpańskiego Kamienia można łatwo z Głuszycy Górnej, z turystycznego przejścia granicznego, zielonym szlakiem w stronę Nowej Rudy. Albo z drogi nr 381 w granicach wsi Bartnica tuż za przystankiem PKS lokalną drogą, która za ostatnimi zabudowaniami zmienia się w drogę leśną.

 

Historię Trójpańskiego Kamienia opisał Dariusz Brzóska sołtys Bartnicy w Gazecie Noworudzkiej.

  • Godziny otwarcia: To ciekawe miejsce nie jest zamykane
  • Lokalizacja na mapie Sudetów:

Turystyczna Strona Sudetów

Górami Tajemnic nazwaliśmy obszar Sudetów Środkowych. W serwisie przedstawiamy ciekawe miejsca warte zobaczenia, proponujemy krótkie wędrówki po sudeckich szlakach. Gromadzimy informacje przydatne dla turystów odwiedzających te strony.