Turystyczna Strona Sudetów - ciekawe miejsca, wydarzenia, wycieczki
Pomnik Karla Wiesena w Górach Sowich

Na szlaku na Wielką Sowę, między schroniskami Orzeł (dawniej Eulenkoppenbaude, Bismarckbaude) i Sowa (dawniej Eulenbaude), stoi kamienny obelisk. Przez długie lata turyści wędrujący z Przełęczy Sokolej szlakiem na Wielką Sowę nie mogli się nawet domyślać znaczenia tego pomnika. Pomnik nosił wyraźne ślady dewastacji, brakowało pamiątkowej tablicy z napisem w języku niemieckim ”Na pamiątkę oddanemu miłośnikowi naszych gór, Carlowi Wiesenowi”.

Dnia 29.05.2002 na miejsce wróciła tablica tym razem napis w języku niemieckim i polskim brzmi "Wierny przyjaciel Gór Sowich Karl Wiesen". Pomnik Wiesena ufundowały Towarzystwa Sowiogórskie (Eulengebirgsvereine) w kwietniu 1898 r., po śmierci sowiogórskiego działacza. W tamtym czasie wokół pomnika ustawione były ławeczki, można było podziwiać krajobrazy, ponieważ granica lasu był lekko oddalona.

Karl Wiesen działał na rzecz rozwoju turystyki w Górach Sowich. Był inicjatorem budowy schroniska Eulenbaude (Sowa) na Wielkiej Sowie. Przekazał na ten cel własne grunty. Wiesen był aktywnym działaczem towarzystwa sowiogórskiego ale przede wszystkim był jednym z właścicieli zakładów lniarskich w Walimiu.